تاريخ روز : یکشنبه 10 اسفند 1399

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

طريقه ورود سهامداران حقیقی :

نام كاربري : بخش عددی كد بورسي 

رمز عبور : شماره شناسنامه

طريقه ورود سهامداران حقوقی:

نام كاربري : كد بورسي

رمز عبور : شماره ثبت

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی